Mimaride Renk Seçimleri Nelere Göre Yapılmalı? - CG CONCEPT
CG CONCEPT

Mimaride Renk Seçimleri Nelere Göre Yapılmalı?

14 Ocak 2023

Renk, sadece doğada değil yaşam alanlarımızda da algımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Mimaride renk seçimi oldukça önemlidir. Mimari tasarım için önemli bir faktör olan renkler, yaşam alanlarının kalitesini belirler. Renk seçimleri; uyum ya da uyumsuzluklar ile duygusal deneyimleri etkiler. Temel anlamda estetik yargıda bulunma yeteneğini kapsayan mimari, renk armoni yöntemi hakkında çeşitli kurallar geliştirir.

Mimari tasarımda etkileyici bir unsur olan renk, bir yapının karakterini vurgulamak ve uyum hissini yaratmak için kullanılır. Diğer yandan arka planda kalmış bir öğeyi canlandırmak ve vurgulamak için de mimaride renk kullanımı çok önemlidir. Vurgulamada zıt renklerden yararlanılır. Mimaride renk seçimi kişilerin beklentileri, mekanların ihtiyaçları gibi temel etkenler değerlendirilerek yapılır. Bir mimarın renk ve mekân algısını yorumlaması ve mimari bir stil ile uyumluluğunu değerlendirmesi gerekir.

Renklerin Yaşama Alanları Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Mimari tasarım;

  • Bilgi,
  • Tecrübe
  • Deneyimlerin harmanlanması sonucu ortaya çıkarılan çalışmalardır.

Mimaride renk seçimi mekanların algılanması ve yaşam alanlarında motivasyon geliştirilmesi açısından son derece önemlidir. Renklerin yaşam alanları üzerinde çeşitli etkileri vardır.

Renklerin Psikolojik Etkileri

Nesnel ve öznel olarak çevreyi ve renkleri algılayan beynimiz, algıladığı şeyleri işler ve yargılar. Rengin psikolojik etkisi ise yargı süreçlerinin sonuçlarıdır. Renkler biyolojik ve psikolojik faktörleri doğrudan etkiler. Renkler istenen bilgiyi iletme, duyguları değiştirme konusunda en önemli yöntemlerden biridir. Bir mimari tasarımda renk tercihleri sadece dekorasyonla sınırlı kalmaz. Bütünleşik bir şekilde ele alınması gereken bir olgu olarak değerlendirilir.

Renklerin Kullanıcı Kimliği Oluşturması

Renkler kimlik oluşturma ve belirli bir kimliği temsil etme konusunda yüksek başarıya sahiptir. Tarihsel dönemler değerlendirildiğinde belirli dönemlerin belirli renklerle bütünleştiği görülür. Yaşam alanlarında renkler mimari tasarımların sonucu kimlik gelişimini destekleyene ögelerdir. Bir yaşam alanının kimliği oluşturulurken içinde yaşayacak kişilerin özellikleri dikkatle değerlendirilmelidir. Beklentiler, ihtiyaçlar, özellikler mimari tasarım beceri ve bilgileri ile harmanlanır. Ortaya çıkan sonuçlar ise yaşam alanının karakterini belirler.

Cuma Güzey CG Konsept Mimarlık projelerinizde hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek tasarımlar için hizmet sunuyor.

 

 

Genel kategorisinden