Mimar ve Restoratör Kime Denir? - CG CONCEPT
CG CONCEPT

Mimar ve Restoratör Kime Denir?

9 Ocak 2023

Mimar, binaların kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde estetik ilkeler ile tasarımlarını yapan ve yapımlarını denetleyen kişilere denir. Mimarlar yapıları tasarlayarak binalarla ilgili projeler geliştirip onları restore edebilir. Mimarlık mesleği hem inşaat sektöründe hem de kendi alanında her geçen gün çok popüler olan meslekler arasında yer alır. Mimarlık yapıların restore edilmesi, yeni köprü ve yolların inşaat projelerine kadar görev alanını geniştir.

Restoratör teknik ve bilimsel bilgileri birleştirerek estetik bir bakış açısı katarak kültürel ve tarihi yapıları koruyarak uygulayan kişilere denir. Restoratörler tarihi yapılarda bozulan ya da hasar gören alanları orijinal özelliklerine bağlı kalarak düzenleme işlemlerini yapar. Eserlerin bir nevi yenilenmesini sağlar. Bu noktadaki temel şart eserlerin orijinal görüntüsünün ve malzemelerinin korunmasıdır. Bu görevi yapan kişiler hasar gören tarihi yapıların orijinal sanatsal özelliklerini koruyarak onarımı yapan uzmanlardır.

Mimar ve Restoratör Neler Yapar?

Restoratörler, tarihi camiiler, kiliseler, saraylar ve konaklar gibi mimari yapıların üzerinde çalışır. Tarihi eser değeri bulunan her türlü kültürel ve mimari varlıkların düzenleme ve onarım işlemlerini gerçekleştirirler. Mimarlar ise yeni yapıların tasarlanması, eski yapıların restore edilmesi ve mevcuttaki binaların yenilenmesi işlemlerini yürütür. Bu mesleği yapan kişiler inşaat projelerinin başlangıcından tamamlanma aşamalarına kadar görev alırlar.

Mimarların Görevleri Nelerdir:

 • Yapılacak yapıların şehir imar planına uyup uymadığını denetler.
 • Binanın planlarını çizer.
 • Yapılacak binaların yapıldığında nasıl bir şekilde olacağını gösteren maketler hazırlar.
 • Yapılacak yapıların elektrik ve sıhhi tesisat işlemlerini oluşturur ve yürütür.
 • Şantiye için ayrıntılı plan hazırlayarak binaların hazırlanan plan uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.
 • Mevcutta bulunan binalar için onarım ve değişiklik planları hazırlar.

Restoratörlerin Görevleri Nelerdir:

 • Restorasyon yapmadan önce eserleri ve yapıları detaylı bir şekilde inceleyerek fotoğraflarını çeker.
 • Tarihi yapılar için yapılacak işlemleri belirleyerek bunları kayıt altında tutar.
 • Yapılacak işlemler için gereken malzemelerin tespitini ve teminini sağlar.
 • Eserin bozulması ile ilgili nedenleri belirleyerek ilgililere açıklar ve bozulmalardaki boyutları tespit eder.
 • Yapılar için yapılacak olan restorasyon işlemleri hakkında maliyetleri belirleyerek eserin onarımını ve korunmasını sağlar.
Cuma Güzey CG Konsept Mimarlık projelerinizde, hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek tasarımlar için hizmet sunuyor.
Genel kategorisinden