Fabrika Proje Çizimi Sürecinde Neleri Dikkat Edilmeli? - CG CONCEPT
CG CONCEPT

Fabrika Proje Çizimi Sürecinde Neleri Dikkat Edilmeli?

6 Kasım 2023

Fabrika projesi, birçok detayın bir arada bulunduğu yapılardır. Profesyonel bir şekilde planlanıp çizilerek hayata geçirilir. Onlarca insanın birlikte çalışıp ülke ekonomisine katkı sağladığı alanlar, ihtiyaca yönelik tasarlanır. Belli temel aşamalardan geçerek çizilen fabrikalar, gerekli yasa ve talimatlar çerçevesinde hazırlanır.

Fabrika Mimarisinin Özellikleri Nelerdir?

Kullanım amacı doğrultusunda hazırlanan fabrika projesi, yasa ve çevreye vereceği etkiler göz önünde tutularak bir yol izlenir. Genel bir plan içerisinde; idari bina, malzeme depoları, montaj atölyeleri, yemekhane, işçi lojmanları, ana bina, su deposu ve trafo merkez binası gibi birçok bölüm yer alır. Bir projenin özellikleri;

 • Kat yüksekliği, kullanılan makinelerin boyutuna ve depolamaya bağlı olarak ayarlanır. İhtiyaca yönelik tasarlanması, çizim sürecinde önemli bir role sahiptir.
 • İdari kısım, devletin belirlediği çalışan sayısına uygun olarak ofislerin hazırlanmasıyla oluşur. Yangın merdivenleri ve söndürme sistemleri de plana dahil edilmesi zorunlu alanlardandır.
 • Fabrikanın işleyişine uygun plan çıkarılır.

Fabrikanın Yapım Aşamaları Nelerdir?

Fabrika projesi, yedek parça stok ambarından sığınak gibi pek çok bölüme sahiptir. Projenin yapım aşamaları arasında;

 • Firma ihtiyaçlarına uygun arsa seçimi,
 • Arsayı aldıktan sonra ÇED raporunun çıkarılması,
 • Zemin etüdleri yapmak,
 • İhtiyaca uygun vinç tonajı belirlemek,
 • Arz ve taleplere göre proje çizimi gerçekleştirmek,
 • Kot çalışması yapmak,
 • Zemini beton dökümüne uygun hale getirmek,
 • Koruma perdelerini takmak,
 • Güvenlik kulübesi koymak,
 • Fabrika projesi yapısına göre cephe kaplaması yapmak,
 • Doğalgaz hattı, temiz ve pis su, elektrik, görüntüleme sistemleri, telekom hatları ve tesisatların kazı dolgu çalışmalarını yapmak,
 • Yağmur oluğu ve bordür uygulaması gerçekleştirmek,
 • Elektrik tesisatını tasarlamak,
 • Ağaçlandırma ve peyzaj sistemini yapmak.

Fabrika İnşaatı İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Fabrika projesi çizildikten sonra inşaat sırasında alınması gereken bazı belgeler mevcuttur. Bu belgeler arasında;

 • Yapı/İnşaat Ruhsatı,
 • Yapı denetime uygun görüldüğüne dair onay, 1/50 ve 1/100 ölçekli aplikasyon zaptı, noterden onaylı bağımsız bölüm listesi, bitişik bina ve arsaların fotoğraf ile krokileri, 1/50 ölçekli çatı planı gibi teknik kontrol için istenen belgeler.

Cuma Güzey CG Konsept Mimarlık projelerinizde, hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek tasarımlar için hizmet sunuyor. 

 

Genel, Mimari kategorisinden